Pozytywny wkład Chin w ograniczenie globalnej inflacji

July 22, 2022
najnowsze wiadomości o firmie Pozytywny wkład Chin w ograniczenie globalnej inflacji

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju średnia stopa inflacji w krajach OECD wyniosła w maju 9,6 proc., czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w grudniu 2021 r. Wiele krajów rozwijających się również boryka się z poważną inflacją, w tym Turcja, Argentyna i Brazylia -cyfrowe stopy inflacji.

 

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Chinach wzrósł w pierwszym półroczu tego roku o 1,7 procent rok do roku.W czerwcu tempo wzrostu CPI wyniosło 2,5 proc., co jest wciąż niskie.Jako druga co do wielkości gospodarka na świecie, Chiny ograniczyły wzrost cen konsumpcyjnych, co pomaga powstrzymać pogarszającą się globalną inflację.

 

Gwałtownie rosnące ceny energii są głównymi czynnikami wzrostu cen konsumpcyjnych.Są główną przyczyną masowej emisji płynności w Stanach Zjednoczonych i Europie.Brak energii jest spowodowany sankcjami nałożonymi przez USA na Rosję.

 

W pierwszej połowie tego roku Chiny wyprodukowały 2,19 mld ton surowego węgla, o 11,0 proc. więcej niż rok do roku, a import węgla wyniósł 115 mln ton, co oznacza spadek o 17,5 proc.Wyprodukowała 102,88 mln ton ropy naftowej, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku, oraz zaimportowała 252,52 mln ton ropy, co oznacza spadek o 3,1 proc.Chiny wyprodukowały 109,6 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli o 4,9 proc. więcej niż rok do roku, i zaimportowały 53,57 mln ton, czyli o 10 proc.

 

W ten sposób Chiny zwiększyły krajową produkcję energii, a znaczny spadek importu energii odegrał pozytywną rolę w łagodzeniu nierównowagi między podażą a popytem na światowym rynku energii.

 

Chiny ściśle kontrolują wzrost zapotrzebowania na energię poprzez kompresję produkcji energochłonnych gałęzi przemysłu.W pierwszej połowie roku produkcja cementu w Chinach spadła o 15 procent rok do roku,produkcja stali surowej spadła o 6,5%, surówki o 4,7%, a stali o 4,6%.

 

Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 0,7 procent w pierwszej połowie tego roku, przy czym produkcja energii cieplnej spadła o 3,9 procent, energii wodnej o 20,3 procent, energii wiatrowej o 7,8 procent, a energii fotowoltaicznej o 13,5 procent.Trzy odnawialne źródła energii odpowiadały za 26,2 proc. produkcji energii elektrycznej w kraju w pierwszej połowie tego roku, o 3,3 pkt. proc. więcej niż w pierwszej połowie 2021 roku.

 

Te ruchy sprzyjają łagodzeniu presji wzrostowej na surowce na rynku międzynarodowym i ograniczaniu globalnej inflacji.